Awake - a cry for revival

Vier jaar geleden was de aanleiding voor de conferentie ”Awake, a cry for revival” in eerste instantie de roep en de noodzaak voor opwekking in de eigen gemeente, De Banier in Almelo. Maar er klinkt al heel lang door heel Nederland de roep van een wanhopig verlangen naar opwekking. Al vele jaren geleden werden er verschillende profetische woorden uitgesproken, dat Nederland een toegangspoort zou worden voor een opwekking die God wil gaan sturen naar Europa. Nu, meer dan 25 jaar later, lijken Nederland en Europa verder van opwekking verwijderd dan ooit. Ook de kerk in het algemeen lijkt nog ver weg te zijn van een ’geestelijke opleving’, maar er gloort een hoop en een opleving aan de horizon… Daarom worden alle leiders en kerken uitgenodigd om samen Gods aangezicht te zoeken, zodat we ons als kerken kunnen verootmoedigen en het uit kunnen schreeuwen naar God. Alle kronen af wanneer we voor Zijn troon van genade verschijnen. Het gebed en de hoop is dat deze conferentie een aanzet zal zijn om als de gezamenlijke kerk van Jezus Christus volhardend te gaan bidden voor opwekking in onze kerken en in onze natie. Zodat we met elkaar deze komende beweging van God mogen omarmen en dat die niet aan ons voorbij zal gaan, maar dat die ons leven en de wereld om ons heen zal transformeren.