SPREKERS

PROGRAMMA

De Awake conferentie van vrijdag 2 en zaterdag 3 oktober zal helaas niet doorgaan.

Awake - a cry for revival

AWAKE 2019 - Bold as a Lion

Er klinkt al heel lang door heel Nederland een steeds wanhopiger wordende schreeuw om opwekking. Volgens verschillende woorden die er uitgesproken zijn zou Nederland een toegangspoort worden voor een opwekking die God wil gaan sturen naar Europa. Nu, meer dan 25 jaar later, lijken Nederland en Europa nog ver verwijderd van een opwekking. Maar er is op dit moment een enorme honger onder christenen naar de tegenwoordigheid van God. Gods Geest wil komen om de Kerk van Jezus Christus op te wekken en te bekrachtigen.

Vier jaar geleden was de aanleiding voor de conferentie ”Awake, a cry for revival” in eerste instantie de roep en de noodzaak voor opwekking in de eigen gemeente, De Banier in Almelo. Maar er klinkt al heel lang door heel Nederland de roep van een wanhopig verlangen naar opwekking.

Empowerment

Toen de Kerk geboren werd op de Pinksterdag hebben de eerste christenen een geweldige ‘empowerment’ van de Heilige Geest ervaren. Ze werden bekrachtigd om op een bovennatuurlijke manier te gaan leven, met een bovennatuurlijke liefde, genade, wijsheid, kracht en autoriteit die van God kwam. Na de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag zie je de effecten van deze empowerment het duidelijkst bij de leerlingen van Jezus; ineens transformeerden deze ’gewone, kwetsbare discipelen’ naar ’krachtige apostelen van God’. Hoe is het mogelijk dat deze ongeletterde vissers en rebelse mannen, naar zo lijkt, ineens konden veranderen in ‘moedige leeuwen’?

“Hoe is het mogelijk dat deze ongeletterde vissers en rebelse mannen, naar zo lijkt, ineens konden veranderen in ‘moedige leeuwen’?”

Deze bijzondere bekrachtiging van de Heilige Geest had niet alleen een geweldige impact op hun persoonlijk leven, maar ook direct op hun omgeving. In het boek Handelingen lees je hoe de inmiddels ontstane gemeente volhardde in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Ze waren vol vreugde, hadden alles gemeenschappelijk en stonden in de gunst van het volk. Dit was de manier waarop men deze empowerment van de Heilige Geest probeerde te cultiveren. Want een christen zonder kracht is als een rivier zonder water en een christen zonder doel is als een rivier zonder oevers. De eerste gemeente leefde heel toegewijd aan het grote gebod en de grote opdracht die de Here Jezus hen had meegegeven.

Maar, iedereen die een beetje op de hoogte is van de kerkgeschiedenis, weet ook dat de ‘Kerk’ in de loop van de eeuwen, met als absolute dieptepunt de Middeleeuwen, afdaalde naar het niveau van een dood, krachteloos en liefdeloos instituut. De Kerk was geroofd van haar geestelijke erfenis in Christus; de Geest was gedoofd en de belangrijke waarheden van Gods Woord werden niet langer meer ervaren door de gemiddelde kerkganger. Maar God is getrouw! In elke generatie was er een getrouw overblijfsel van gelovigen die niet bang waren om het naar God uit te roepen of Hij een keer wilde brengen in het lot van de Kerk. God riep uiteindelijk een man genaamd Maarten Luther en dit was het begin van Gods grote herstel en reformatie in de Kerk.

Belofte van herstel en verkwikking

Petrus sprak al tot de Joden in het boek Handelingen: “Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heere, en Hij Jezus Christus zal zenden, Die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen.” We leven nu nog steeds in die dagen van herstel en verkwikking! God is de Kerk aan het bekrachtigen en bepaalde fundamentele waarheden aan het herstellen. Dus eerst zullen er nog door God voorbestemde seizoenen van opwekking komen, zoals we die ook in de geschiedenis hebben gezien; seizoenen die God zal gebruiken om de Kerk verder te herstellen, te bekrachtigen en te verkwikken en dan zal Jezus terugkomen!

“Dus eerst zullen er nog door God voorbestemde seizoenen van opwekking komen...”

Kerk met moedige leeuwen

Jezus wil niet dat Zijn Kerk zwak blijft! De Kerk zal blijven groeien in liefde, genade, heiligheid en kracht, doordat God seizoenen van opwekking stuurt. God noemt ons Zijn rechtvaardigen, omdat wij gerechtvaardigd zijn door Zijn Zoon Jezus Christus. In Spreuken 28:1 staat: “... maar een rechtvaardige is moedig als een jonge leeuw.” De Heer roept ons als ‘Zijn rechtvaardigen’ op om net als Jozua en Gideon sterk en moedig te zijn. Want Hij zoekt een Kerk vol met moedige leeuwen die het evangelie van Jezus Christus zullen verkondigen aan een wereld die anders verloren gaat. Want Hij wil dat niemand in deze wereld verloren gaat en allen tot bekering komen.

“Want Hij zoekt een Kerk vol met moedige leeuwen die het evangelie van Jezus Christus zullen verkondigen aan een wereld die anders verloren gaat.”

Awake 2019 - Bold as a Lion

Op 8 en 9 november zal de vierde Awake conferentie plaatsvinden. Er is de verwachting dat God een ‘tijd van herstel en verkwikking’ zal geven. Een tijd waarin ‘moedige leeuwen’ worden geboren en waar ‘vermoeide leeuwen’ weer worden verkwikt.

Al vele jaren geleden werden er verschillende profetische woorden uitgesproken, dat Nederland een toegangspoort zou worden voor een opwekking die God wil gaan sturen naar Europa. Nu, meer dan 25 jaar later, lijken Nederland en Europa verder van opwekking verwijderd dan ooit. Ook de kerk in het algemeen lijkt nog ver weg te zijn van een ’geestelijke opleving’, maar er gloort een hoop en een opleving aan de horizon… Daarom worden alle leiders en kerken uitgenodigd om samen Gods aangezicht te zoeken, zodat we ons als kerken kunnen verootmoedigen en het uit kunnen schreeuwen naar God. Alle kronen af wanneer we voor Zijn troon van genade verschijnen. Het gebed en de hoop is dat deze conferentie een aanzet zal zijn om als de gezamenlijke kerk van Jezus Christus volhardend te gaan bidden voor opwekking in onze kerken en in onze natie. Zodat we met elkaar deze komende beweging van God mogen omarmen en dat die niet aan ons voorbij zal gaan, maar dat die ons leven en de wereld om ons heen zal transformeren.

CONTACT

Stel je vraag

Heb je een vraag of opmerking?
Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Voer a.u.b. uw naam in
Voer alstublieft een geldig telefoonnummer in.
Vul alstublieft een bericht in.

Adres

Pinkstergemeente de Banier
Hofkampstraat 169
7607 NG Almelo

awake@banier.nl

(0546) 821199

Volg ons op social media

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen, acties en je kunt alle samenkomsten + seminars bekijken van voorgaande jaren.

FAQ